Коллекция весна/лето 2019

FA955A-0565-70
FA955A-0565
FA953A-0565-70
FA956A-0570-70
FA957A-0570-70
FC553A-0570-70+PANT FP450A
FY035A-0530-75+pant FP445B-0530-75
FA925B-0550-30
FC548A-0550-30+PANT FP445B
FT127A-0530-32
FA958A-0530-32
FA950X-0410-80
FA958A-0530-80
FT127A-0530-80
FY035A-0530-80+pant FP445B-0530-80
FA953A-0565-34
FA954X-0565-34
FA955A-0565-34
CAMICIA FC551A-0565-99
FA956A-0570-34
FC553A-0570-34+PANT FP450A
FA954A-0565-34
FT127A-0530-99
FY035A-0530-99+pant FP445B-0530-99
FA952A-0525-80
GIACCA FC549A-0535
FC555A-0540+GONNA FG467A-0535
FC548B-0540+PANT FP449A-0540
FA921B-0540
GIUBBINO FB311A-0500
FA958A-0530-79
FY035A-0530+PANT FP445B
FA951A-0520-73
FD139B-0522-79 TOP+GONNA FG467X-0520+STOLA FW086A-0525
FA951A-0520-30
FA954X-0565-30
FC551A-0565-30+topFD135B-0532-75+pant FP450A
FA951A-0520-12
FA950X-0430-99
FA962A-0585-59
FA964A-0592-99
FC558A-0580+pant FP453A-0580
FA968A-0580
FA962A-0585-50
FA961A-0595
FA966B-0595
FC559A-0600
FA966B-0600
FA961A-0598-10
FA961A-0598-10
FA961A-0625
FA960A-0625
FA959A-0620
FA961A-0620
FA967A-0590
FA965A-0610
FY036A-0610+pant FP445B-0585